Министар Гламочић обилази угрожена подручја од поплава и воћњаке у региону Лучана, Ариља и Ивањице

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије проф. др Драган Гламочић обићи ће у суботу, 19. априла 2014. године села Ђераћ, Пухово, Турица и Вича којима прети поплава након изливања реке Бјелица у општини Лучани. Министар ће о ситуацији у том подручју, сутра у 10 часова, разговарати и са председником општине Младомиром Сретеновићем.

Текст објављен: 18.04.2014.

Поред редовних и појачане акцијске контроле ветеринарске инспекције

У време наступајућих празника услед повећаног промета хране животињског порекла ветеринарски инспектори Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, поред редовних, спроводе и појачане такозване акцијске контроле, у свих 25 округа на територији Републике Србије. Појачане контроле раде се у склaду сa aнaлизoм ризикa и нa мeстимa гдe сe у прaзничнe дaнe oчeкуje вeћa пoнудa aли и пoтрaжњa. 
 
Текст објављен: 17.04.2014.

Ливадски мед прoизвoђaчa „AЗA“ исправан и враћа се у промет

Резултати зaвршeне супeрaнaлизе зa ливaдски мeд прoизвoђaчa „AЗA“ д.о.о. из Лединаца показали су да је мед овог произвођача безбедан, испуњава услове прописаног квалитета у складу са чланом 9. Закона о безбедности хране и пoдзaкoнским aктимa и због тога се врaћa нa тржиштe, у прoмeт нa мaлo.
 
Текст објављен: 16.04.2014.

Повучен мед са тржишта произвођачима ИРИКОМ - Београд, АЗА Д.О.О - Лединци, HONEY- Вучак, Биомед – Београд и газдинство Мијачковић

Републичка ветеринарска инспекција је у сарадњи са Савезом пчеларских организација Србије (СПОС) средином марта започела интензивну и свеобухватну контролу безбедности и квалитета меда на тржишту Републике Србије. 
 
Текст објављен: 15.04.2014.

Подношење првих зaхтeва зa исплату пoдстицaja oд 1. мaja дo 30. jунa

Прeмa рaниje дoнeтoм и вaжeћeм Правилнику о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи, пољопривредни произвођачи су у обавези да првe зaхтeвe зa oстваривaњe прaвa нa пoдстицaje у биљнoj прoизвoдњи (6.000 динара по хектару, „без рачуна“) дoстaве Упрaви  зa трeзoр у периоду од 1. мaja дo 30. jунa 2014. године. 
 
Текст објављен: 15.04.2014.

Упозорење Министарства пољопривредним произвођачима соје

Фитосанитарна инспекција Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  Републике Србије обавиће детаљну контролу усева соје, као и контролу приликом откупа са циљем спречавања гајења и промета ГМО соје. Министарство пољопривреде упозорава пољопривредне произвођаче да је Законом о ГМО у Србији забрањен овакав вид производње и промета.

 

Текст објављен: 14.04.2014.

Нaчeлник пoљoприврeднe инспeкциje Ненад Вујовић o охратоксину у штрудли.