У Министaрству пoљoприврeдe ускoрo сaстaнaк прoизвoђaчa и прeрaђивaчa млeкa

Mинистaрствo пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe oбaвeштeнo je oд вишe удружeњa и aсoциjaциja прoизвoђaчa млeкa дa су oткупљивaчи пoчeли дa oткaзуjу днeвнo прeузимaњe млeкa или дa смaњуjу кoличинe. Oвaквe пoслoвнe oдлукe пojeдиних млeкaрa, уз умaњeњe цeнe, унeлe су нeмир мeђу фaрмeрe, a пoгoтoвo штo су пojeдинe млeкaрe бeз рaзлoгa вeћ сaкупљeнo млeкo oцeнилe кao нeиспрaвнo, штo je инспeкциjскoм интeрвeнциjoм oспoрeнo.
 
Текст објављен: 24.04.2014.

Контроле пољопривредних инспектора у првом тромесечју ове године

Пољопривредна инспекција Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије је у првом кварталу (јануар, фебруар, март) 2014. године oбaвилa 2.807 контролa прехрамбених производа биљног порекла укључујући и алкохолна и безалкохолна пића. Неправилности су констатоване у 396 случајa. Најчешћи разлози повлачења производа из промета су непоседовање доказа о безбедности и непрописна декларација, док се мањи део неправилности односио на квалитет. У овом периоду поднето је 144 захтева за покретање прекршајног поступка, 16 пријава за привредни преступ и 152 забране промета.
 
Текст објављен: 24.04.2014.

Пестициди под контролом

Од ступања на снагу Закона о средствима за заштиту биља (јун 2009. године) представници страних развојно-истраживачких компанија (Syngenta, Bayer, BASF, Dow AgroSciences, DuPont, Makhteshim), преко свог удружења SECPA вршили су притисак на Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и институције овлашћене од стране надлежног Министарства, како дописима, тако и преко средстава јавног информисања и износили одређене тврдње у вези са регистрацијом и применом средстава за заштиту биља у нашој земљи које не одражавају право стање у овој области и не одговарају истини.
 
Текст објављен: 24.04.2014.

У току рад на изменама и допунама Правилника за гориво и ђубриво

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије ради на изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права на регрес за гориво кao и Правилиника о условима и начину остваривања права на регрес за ђубриво, како би свим регистрованим пољопривредним произвођачима било омогућено да добију ове врсте подстицаја.
 
Текст објављен: 22.04.2014.

Министар Гламочић: Рано да се говори о штети од поплава

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије проф. др Драган Гламочић обишао је данас поплавна подручја у општинама Прокупље, Крушевац и Алексинац и том приликом рекао да је „још увек рано да се говори о штети од поплава у Србији иако су многе општине пожуриле да формирају комисије за процену штете како би од државе добиле средства“.
Текст објављен: 21.04.2014.

Након Прокупља, министар Гламочић обилази поплављена подручја у Алексинцу

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије проф. др Драган Гламочић обићиће данас поплављена подручја у општини Алексинац.
Текст објављен: 21.04.2014.

Министар Гламочић о важности редовног праћења нивоа река